Konular

Tc Ukrayna Kiev Büyükelçiliği
Ukrayna Büyükelçiliği vize rejimi
Ukrayna hakkında genel ülke bilgileri
Kiev'e seyehat hakkında genel bilgiler
Ukrayna dili coğrafi konumu seyahat bilgileri vize ücretleri

Ukrayna'da üniversite okumak isteyenler için
Ukrayna hakkında genel ülke bilgileri

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği turizm alanındaki gelismeler

Ukrayna hakkında genel bilgiler

 

 


 

Kısa Kısa

.: Ukrayna ismi, Eski İslav Dili'nde "sınır ülkesi" manasına gelmektedir; ancak şimdi bilimsel çevrelerde başka görüşler de mevcuttur. Ukrayna, Slavlar'dan önce sırayla İskitler, Hunlar, Hazar Türkleri, Kıpçaklar ve Altınordu-Tatarlar tarafından kontrol edilmiştir.

.: Tüm SSCB devletlerinde olduğu gibi Ukrayna'da da ekonomi ve üretimin bütün sektörleri başta Rusya olmak üzere diğer Sovyet Cumhuriyetlerine bağlıydı. 1991'de SSCB dağıldıktan sonra Ukrayna'da bir çok fabrika, işletme kalmıştı ancak yeni kurulan devletler derin ekonomik ve siyasal krizler yaşamakta oldukları için Sovyetler zamanındaki ilişkiler kesilmişti; işletmeler, fabrikalar çalışamıyordu. Yeni piyasa koşullarında ekonominin yeniden hayata dönüştürülmesi ve canlandırılması senelerce sürdü; haksız özelleştirme sonucu SSCB'den kalan fabrikaların çoğu yeni oligarşinin temsilcilerine neredeyse bedava satılmıştı. Şimdi Ukrayna'nın ekonomisi biraz da olsa canlanmış durumda, yavaş yavaş çalışmaktadır.

.: Ukrayna ile ilişkilerimiz Sovyetlerin dağılmasıyla hız kazandı. Karşılıklı olarak ithalat ve ihracatta bulunan iki ülke yakın geçmişte gerçekleşen Turuncu devrimi ile de bu ilişkilere hız vermiştir. 2005 yılı verileri itibarıyle iki ülke arasındakı ticaret Ukrayna lehine fazla veriyor gibi gözüküyorsa da, Türkiye Ukrayna'dan ağırlıklı olarak hammadde almakta, buna karşılık da mamül ürün satmaktadır.


Adres

Fransız Konsolosluğu Arkası
Ana Çeşme Sok 5/2-1 Taksim İstanbul

Tel: 0212 293 93 35(pbx)
Fax: 0212 243 74 63

E-posta: bilgi@vizeislemleri.com

 

 


Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği turizm alanındaki gelismeler

Turizm alanında

Turistik yerler ve rekreasyon alanı zenginliği bakımından Ukrayna, dünya çapında turistik ülkeler arasında yer alma potansiyeline sahiptir. Uluslararası ilişkilerin gelişmesi, dünya piyasasında milli turistik ürünün pazarlaması, dünya haberleşme ağına dahil olması ve turizm işletmelerinin en ileri tecrübesinden yararlanması için yeni yollar açmaktadır.

 

Ukrayna; hem AB entegrasyonunun siyasal ve sosyo-ekonomik sürerlerini tamamıyla yansıtan, hem de milli öncellikli hedeflerini göz önünde bulunduran turizm alanındaki uluslararası işbirliğine açık bir ülkedir. Bu bağlamda, Ukrayna uluslararası turizm politikasının, çok yönlü, belirli ülke veya bölge ile verimli ekonomik işbirliği ilk elerine dayanan, belirli bir turistik piyasasının özelliklerine uyduğu söylenebilir.

 

Bugün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna’nın turizm alanındaki en önemli partnerleri arasında yer almaktadır. Turizm alanındaki ikili ilişkiler, 30 Mayıs 1994 tarihinde Türkiye ile Ukrayna hükümetleri arasında imzalanan İşbirliği Anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ukrayna Kültür ve Turizm Bakanlığının birimi olan Ukrayna Devlet Turizm ve Sayfiye Yerleri İdaresi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığıyla etkin bir işbirliği sürdürmektedir.

 

Yukarda adı geçen Anlaşma 5. maddesi uyarınca, Ukrayna – Türkiye Turizm Karma Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonun ilk toplantısı 1998 yılının Mayıs ayında Ankara’da, ikinci toplantısı ise 4-5 Mayıs 2002 tarihleri arasında Kiev’de, üçüncü toplantısı ise 13 Mart 2007 tarihinde gerçekleşmiştir.

 

Ukrayna ile Türkiye'nin türizm alanındaki işbirliği uzun zamandır devam etmektedir. İki ülkenin Kültür ve Turizm Bakanları seviyesindeki devamlı temasların yanında, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Dünya Turizm Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar çerçevesinde de ikili ilişkiler sürmektedir.

 

Ukrayna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin türistik imkanları konusundaki haberleşme ve bilgi alışverişi, turizm fuarların düzenlenmesi ve ortak yatırım projeleri, turizm alanındaki ülkelerarası işbiriğinin önemli konuları arasında yer almaktadır.

 

Ukraynalıların Türkiye'ye sık sık geldiğini, Türkiye'yi tanıdıgını ve sevdiğini memnuniyetle belirtmek isteriz. Türkler ise, maalesef, genellikle daha az Ukrayna'yı ziyaret etmektedir. Bu nedenle bizlere düşen görev, mümkün olduğu kadarıyla çok sayıda Türk vatandaşının ilgisini Ukrayna'ya çekmektir. Ayrıca, yeni turistik güzergahlar ve turlar düzenlenerek, Türkiye'nin turizm piyasasında rağbet görecek etnik (Kırım bölgesinde), yat ve sağlık türüzmini geliştirerek milli turistik ürününü daha çekici hale getirmektir.

 

Bu bağlamda, konu ile ilgilenen herkesi türizm alanındaki ikili ilişkilerinin geliştirilmesi sürecine katılmayı davet ediyoruz!

 

Mektuplarınızi ve Ukrayna'nın ilgili makamlarına derhal ileteceğimiz önerilerinizi almaktan mutluluk duyarız

KAYNAK:MFA.GOV.UK

 

 


UKRAYNA VİZESİ ALMAK HİÇ BU KADAR KOLAY OLMAMIŞTI.

 

0212 293 93 35