Konular

Tc Ukrayna Kiev Büyükelçiliği
Ukrayna Büyükelçiliği vize rejimi
Ukrayna hakkında genel ülke bilgileri
Kiev'e seyehat hakkında genel bilgiler
Ukrayna dili coğrafi konumu seyahat bilgileri vize ücretleri

Ukrayna'da üniversite okumak isteyenler için
Ukrayna hakkında genel ülke bilgileri

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği turizm alanındaki gelismeler

Ukrayna hakkında genel bilgiler

 


 

Kısa Kısa

.: Ukrayna ismi, Eski İslav Dili'nde "sınır ülkesi" manasına gelmektedir; ancak şimdi bilimsel çevrelerde başka görüşler de mevcuttur. Ukrayna, Slavlar'dan önce sırayla İskitler, Hunlar, Hazar Türkleri, Kıpçaklar ve Altınordu-Tatarlar tarafından kontrol edilmiştir.

.: Tüm SSCB devletlerinde olduğu gibi Ukrayna'da da ekonomi ve üretimin bütün sektörleri başta Rusya olmak üzere diğer Sovyet Cumhuriyetlerine bağlıydı. 1991'de SSCB dağıldıktan sonra Ukrayna'da bir çok fabrika, işletme kalmıştı ancak yeni kurulan devletler derin ekonomik ve siyasal krizler yaşamakta oldukları için Sovyetler zamanındaki ilişkiler kesilmişti; işletmeler, fabrikalar çalışamıyordu. Yeni piyasa koşullarında ekonominin yeniden hayata dönüştürülmesi ve canlandırılması senelerce sürdü; haksız özelleştirme sonucu SSCB'den kalan fabrikaların çoğu yeni oligarşinin temsilcilerine neredeyse bedava satılmıştı. Şimdi Ukrayna'nın ekonomisi biraz da olsa canlanmış durumda, yavaş yavaş çalışmaktadır.

.: Ukrayna ile ilişkilerimiz Sovyetlerin dağılmasıyla hız kazandı. Karşılıklı olarak ithalat ve ihracatta bulunan iki ülke yakın geçmişte gerçekleşen Turuncu devrimi ile de bu ilişkilere hız vermiştir. 2005 yılı verileri itibarıyle iki ülke arasındakı ticaret Ukrayna lehine fazla veriyor gibi gözüküyorsa da, Türkiye Ukrayna'dan ağırlıklı olarak hammadde almakta, buna karşılık da mamül ürün satmaktadır.


Adres

Fransız Konsolosluğu Arkası
Ana Çeşme Sok 5/2-1 Taksim İstanbul

Tel: 0212 293 93 35(pbx)
Fax: 0212 243 74 63

E-posta: bilgi@vizeislemleri.com

 

 


Ukrayna Büyükelçiliği Vize Rejimi

Vize işlemleri
VİZE İŞLEMLERİ
 
Vize başvuruları, cumartesi ve pazar günleri dışında her gün saat 9.30 ile 12.40 arasında kabul edilir. Evlakların iadesi saat 16.30 ile 17.30 arasında yapılır.
Vize tipleri aşağıdaki gibidir:
?
Diplomatik vize
C-1, C-2, C-3
Resmi vizeler
?
İşdamlarına verilen vize (ticari)
?
Arama-kurtarma görevlilerine verilen vize
O
Öğrencilere verilen vize
?
Bilim adamlarına ve araştırmacilara verilen vize
?
Basın mensuplarına verilen vize
P
Din görevlilerine verilen vize
?
İnsani yardımı sağlayan görevlilere verilen vize
K
Kültürel veya sportif faaliyetleri gerçekleştirecek şahıslara verilen vize
T
Turistik vize
?-1
Misafir olarak veya tedavi için Ukrayna'ya gelecek şahıslara verilen vize
?-2
Ukrayna asıllı yabancılara verilen vize
??-1
Çalışma meşruhatlı vize
IM-2
Devamlı ikamet meşruhatlı vize
??
Uluslararası taşımacilığı yapan şoförlere ve pilotlara verilen vize
TP-1
Ukrayna üzerinden transit olarak geçecek yolculara verilen vize
TP-2
Ukrayna üzerinden transit olarak geçecek şoförlere verilen vize
 
Ukrayna'ya seyahat edenlerin, seyahat amacına uygun bir tip vize almaları gerekir. Seyehat amacına uygun olmayan vizeyi alan veya seyahat amacını kanıtlayamayan şahıslar, Ukrayna Sınır Kontrol makamları tarafından Ukrayna'ya sokulmayabilir.
Devamlı ikamet, çalışma veya öğrenim için Ukrayna'ya gidenlerin ise Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın yerli şubelerine (VGİRFO'ya) 3 gün içinde müracaat ederek kayıt yaptırmaları gerekir.
 
GEREKLİ OLAN EVRAK VE İŞLEMLER:
TİCARI VİZE  ("?" tipi) alabilmek için Konsolosluk Şubemize şu belgeleri ibraz etmek gerekir:
Dosya (her sene yenilenmelidir):
*         Oda Sicil Kayıt Sureti veya Faaliyet Belgesi.
*         Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (noter tasdikli).
*         Vergi Levhası fotokopisi.
*         İmza Sirküleri (noter tasdikli).
*         Vize işlemlerini yürüten kişi için vekaletname.
Dosya olarak sunulan belgelerin metni fotokopi olabilir, üzerindeki noter tasdiği ise orijinal olmalıdır.
Yukarıda belirtilen belgeleri içeren dosyanın Konsolosluk Şubelerimize teslim edilmesinden sonra başvuru yapıldığında sadece şu belgeler gerekir:
*         Vize verilmesi konusunda Ukrayna Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi’ne hitaben yazılan, şirket yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen dilekçe
*         Vize formu, 1 fotoğraf, pasaport
*         Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu
*         Acil Tıbbi Bakım Sertefikası’nın fotokopisi. (Seyahat esnasında acil tıbbı bakımını sağlayan söz konusu sigorta sertefikası, Ukrayna menşeli sigorta şirketi tarafından yaptırılmalıdır.)
*         Taleb edilen vizenin geçerlilik süresi 3 aydan daha uzun olduğu halde, herhangi bir sağlık kurumundan alınmış AIDS Testi istenilmektedir.   
Ticari vizenin süresi: Türk Ticaret ve Sanayi Odalarında kayıtlı şirketlerin sahipleri, Ukrayna’da şirket kuran veya yatırım yapan kişiler, 2 yıllık çok girişli vize alabilirler. Üst kademe yöneticiler olmayan işadamları en fazla 1 yıl süreli vize alabilirler.
 Ticari vize, ihtiyaclarına göre tek giriş-çıkışlı, çıft giriş –çıkışlı ve çok girişli olarak düzenlenebilir.
 
TURİSTİK VİZE ("T" tipi) alabilmek için Konsolosluk Şubemize şu belgeleri ibraz etmek gerekir:
*         Ukrayna'da bir otelde kalınacağına dair rezevasyon kağıdı veya tura katılacağına dair turistik voucher (sözkunusu belgeler için herhangi bir A Grubu Seyahat Acentasına müracaat edebilirsiniz).
*         Vize formu, 1 fotoğraf, pasaport
*         Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.
*         Acil Tıbbi Bakım Sertefikası’nın fotokopisi. (Seyahat esnasında acil tıbbı bakımını sağlayan söz konusu sigorta sertefikası, Ukrayna menşeli sigorta şirketi tarafından yaptırılmalıdır.)
Turistik vizenin süresi: Turistik vize en fazla 1 aylık olabilir, Ukrayna’da uzatılamaz. Turistik vize ile Ukrayna’ya seyahat edenler, eğitim, evlenme, oturma, çalışma ve şirket kurma işlemlerini yürütemezler.
Turistik vize ihtiyaclarına göre tek giriş-çıkışlı ve çıft giriş –çıkışlı olarak düzenlenebilir.
 
ÖZEL VIZE (misafirlik veya tedavi görmek amaçlıyla gidenler için vize) ("?-1" tipi) alabilmek için Konsolosluk Şubemize şu belgeleri ibraz etmek gerekir:
*         Vize formu, 1 fotoğraf, pasaport.
*         Ukrayna’ya bir Ukrayna vatandaşının misafiri olarak veya tedavi için gideceğine dair belge veya bilgi.
*         Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.
*         Acil Tıbbi Bakım Sertefikası’nın fotokopisi. (Seyahat esnasında acil tıbbı bakımını sağlayan söz konusu sigorta sertefikası, Ukrayna menşeli sigorta şirketi tarafından yaptırılmalıdır.)
*         Taleb edilen vizenin geçerlilik süresi 3 aydan daha uzun olduğu halde, herhangi bir sağlık kurumundan alınmış AIDS Testi istenilmektedir.  
Özel vizenin  süresi: en fazla 6 aydır.
Özel vize ihtiyaclarına göre tek giriş-çıkışlı, çıft girişli ve çok girişli olarak düzenlenebilir.
 
TRANSIT VIZESI ("TP-1" tipi - yolcular için) alabilmek için Konsolosluk Şubemize şu belgeleri ibraz etmek gerekir:
*         Vize formu, 1 fotoğraf, pasaport.
*         Ziyaret edilecek olan ülkenin vize fotokopisi veya belgesi
*         Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu
*         Acil Tıbbi Bakım Sertefikası’nın fotokopisi. (Seyahat esnasında acil tıbbı bakımını sağlayan söz konusu sigorta sertefikası, Ukrayna menşeli sigorta şirketi tarafından yaptırılmalıdır.)
Ukrayna üzerinde diğer ülkelere seyahat edecek yolcular için tranzit vizesi  çıft giriş –çıkışlı ve çok girişli olabilir. Fakat transit vizesiyle Ukrayna topraklarında bulunma süresi 5 günü aşmamalıdır.  
 
TRANSIT VIZESI ("TP-2" tipi - uluslararası yük ve yolcu taşımaçılığını yaparken Ukrayna topraklarından transit geçişini yapan şoförler için ) alabilmek için Konsolosluk Şubemize şu belgeleri ibraz etmek gerekir:
*         Uluslararası yük ve yolcu taşımaçılığını yapan fimadan lisans belgeleri ve başvuru dilekçesi.    
*         Vize formu, 1 fotoğraf, pasaport.
*         Ziyaret edilecek olan ülkenin vize fotokopisi veya belgesi
*         Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu
*         Acil Tıbbi Bakım Sertefikası’nın fotokopisi. (Seyahat esnasında acil tıbbı bakımını sağlayan söz konusu sigorta sertefikası, Ukrayna menşeli sigorta şirketi tarafından yaptırılmalıdır.)
Ukrayna üzerinde diğer ülkelere yolculuk yapacak şoförler için tranzit vizesi çıft giriş –çıkışlı ve çok girişli olabilir. Fakat transit vizesiyle Ukrayna topraklarında bulunma süresi 5 günü aşmamalıdır.  
 
MÜRETTEBAT VİZESİ  ( “??” tipi – Ukrayna’ya uluslararası taşımacilığı yapan şoförlere ve pilotlara verilen vize)
*         Uluslararası yük ve yolcu taşımaçılığını yapan fimadan lisans belgeleri ve başvuru dilekçesi.   
*         Vize formu, 1 fotoğraf, pasaport.
*         Ziyaret edilecek olan ülkenin vize fotokopisi veya belgesi
*         Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu
*         Acil Tıbbi Bakım Sertefikası’nın fotokopisi. (Seyahat esnasında acil tıbbı bakımını sağlayan söz konusu sigorta sertefikası, Ukrayna menşeli sigorta şirketi tarafından yaptırılmalıdır.)
*          Ayrıca müracaat eden firma T.C. Ulaştırma Bakanlığı’ndan gelen Fırmalar Listesinde yer almalıdır.
Mürettebat vizesenin süresi en fazla 2 yıldır. Söz konusu vize ihtiyaclarına göre tek giriş-çıkışlı, çıft girişli ve çok girişli olarak düzenlenebilir.
 NOT: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu, Türk nakliyecilerin ve ayrıca Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin taleplerini gözönüne alarak, Ukrayna'ya ve Ukrayna toprakları üzerinden Batı, Kuzey ve Doğu Avrupa ülkelerine TIR veya otobüs taşımacilığı yapmak isteyenler için vize işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla 2002 yılının ortalarından itibaren yeni uygulamalara başlatmıştır.
Şoförlerine 1 yıllık müteaddit transit veya 2 yıllık müteaddit giriş vizesi almak isteyen şirketler, ilgili şoför listelerinin Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'na iletilmesini sağlamak amacıyla T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü'ne müracaat edebilir. Sözkonusu şoför listeleri resmi kanallardan iletildikten sonra vize düzenlenmesiyle ile ilgili tüm formaliteler çok kolaylaşacaktır.
 
ÇALIŞMA VİZESI (çalışma meşruhatlı vize – "??-1" tipi)için:
*         Ukrayna Çalışma Bakanlığı’ndan Çalışma İzni Belgesi.
*         Vize formu, 1 fotoğraf, pasaport.
*         Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.
*         Acil Tıbbi Bakım Sertefikası’nın fotokopisi. (Seyahat esnasında acil tıbbı bakımını sağlayan söz konusu sigorta sertefikası, Ukrayna menşeli sigorta şirketi tarafından yaptırılmalıdır.)
*         Taleb edilen vizenin geçerlilik süresi 3 aydan daha uzun olduğu halde, herhangi bir sağlık kurumundan alınmış AIDS Testi istenilmektedir.  
Çalışma vizesinin süresi Ukrayna Çalışma Bakanlığı’ndan alınan Çalışma İzni belgesinde belirtilen süreyle sınırlıdır. Çalışma vizesi tek girişlidir. Çalışma amaçla Ukrayna'ya gidenler 3 gün içinde Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın yerli şubelerine (VGİRFO'ya) müracaat ederek kayıt yaptırmalıdırlar. Söz konusu makamlar, çalışma vizesine istinaden Ukrayna’da oturma iznini (İkamet tezkeresini) düzenlemektedirler.
 
ÖĞRENCİ VİZESİ ("O" tipi) için:
 
*         İlgili Ukrayna Üniversitesi’nden davet mektubunun aslı nüshası.
*         Vize formu, 1 fotoğraf, pasaport.
*         Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.
*         Acil Tıbbi Bakım Sertefikası’nın fotokopisi. (Seyahat esnasında acil tıbbı bakımını sağlayan söz konusu sigorta sertefikası, Ukrayna menşeli sigorta şirketi tarafından yaptırılmalıdır.)
Önemli Not: Ayrica, eğitim amaçla Ukrayna’ya gidenler, yanında aşağıdaki belgeleri bulundurmalıdırlar 
*         İlgili Ukrayna Üniversitesi’nden davet mektubunun aslı nüshası.
*         Diplomasının ve ilgili transkriptin onaylı fotokopisi.
*         AİDS olmadığına dair rapor.
*         Devlet sağlık kurumundan Ukrayna’ya girişinden en çok iki ay önce alınmış Sağlık Raporu.
*         Acil durumlarda tıbbi yardım edebileceğine dair sigorta poliçesi.
*         Doğum Belgesinin onaylı fotokopisi.
*         60x40 mm boyutundaki 6 vesikalık fotograf.
*         Ülkesine dönebilmesi için 1 senelik açık dönüş tarihli uçak bileti.
Uyarı: Ukrayna Konsolosluklarından “O” tipi vizesini (eğitim amaçlı) almalarına rağmen söz konusu belgeleri yanlarında bulundurmayan kisiler Ukrayna’ya giriş yaptığı esnada Ukrayna Sınır Kontrol Kuvvetlerince ülkemize sokulmayabilir.
Öğrenci vizesinin süresi Üniversitesi’nden gelen davet mektubunda belirtilen süreyle sınırlıdır. Öğrenci vizesi tek girişlidir. Eğitim amaçla Ukrayna'ya gidenler 3 gün içinde Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın yerli şubelerine (VGİRFO'ya) müracaat ederek kayıt yaptırmalıdırlar. Söz konusu makamlar, öğrenci vizesine istinaden Ukrayna’da oturma iznini (İkamet tezkeresini) düzenlemektedirler.
 
KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER ("K" tipi) veya BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ("H" tipi) gerçekleştirmek amacıyla alınacak vizeler için:
 
*         Müracaat edenin Türkiye'de çalıştığı kurumun dilekçesi.
*         Vize formu, 1 fotoğraf, pasaport.
*         Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.
*         Acil Tıbbi Bakım Sertefikası’nın fotokopisi. (Seyahat esnasında acil tıbbı bakımını sağlayan söz konusu sigorta sertefikası, Ukrayna menşeli sigorta şirketi tarafından yaptırılmalıdır.)
*         Taleb edilen vizenin geçerlilik süresi 3 aydan daha uzun olduğu halde, herhangi bir sağlık kurumundan alınmış AIDS Testi istenilmektedir.
 
ÖNEMLİ NOTLAR:
*         Diplomatik, hizmet ve hususi pasaportlara sahip Türk vatandaşları vizesiz Ukrayna’ya giriş yapıp 90 gün içinde ülkemizde bulunmak hakkına sahipler.
*         Pasaportlarında Ukrayna’da oturma, çalışma veya öğrenim hakkında geçerli kayıt mühürleri bulunan ve Ukrayna İkamet Tezkeresine sahip Türk vatandaşları vizeden muaftır.
*         Vize süresi, pasaportun geçerlilik süresini aşamaz.
*         Vize ücreti, yukarıda belirtilen hesaba ödenecektir. Nakit para kabul edilmez.
 
 VİZE ÜCRETLERİ:
 
Banka hes. No: 0063828-8 (Akbank Çankaya Şb. - Hoşdere Cad. No:197/a)
 
 
 
Vize ücreti
Başvuru
evraklarının
inceleme
ücreti
Toplam
alınan ücret
 
Ukrayna Büyükelçiliği Konsolosluk Sübesinde vize işlemleri 3 çalışma günü sürmektedir.
Vizeleri daha çabuk almak isteyenler EXRTA ÜCRETİni ödeyip (extra ücreti normalde uygulanan ücretinin iki mislini oluşturmaktadır) 1 veya iki çalışma günü içerisinde vize alabilirler.
 
Ukrayna Bakanlar Kurulunun 26 Aralık 2007 tarihli ve 1407 sayılı  “Ukrayna Bakanlar Kurulunun 21 Ekim 2007 tarihli ve 1358 sayılı Kararında  değişikliklerin yapılmasına dair” Kararının esaslarına uygun olarak, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren Ukrayna’ya girişlerinde diğer AB ülkeleri vatandaşlarına uygulnanan vize muafiyeti Bulgaristan ve Romanya vatandaşları için de uygulanmaya konuldu. Böylece, Bulgaristan ve Romanya vatandaşları vizesiz  giriş yapıp  90 gün süresince Ukrayna’da ikamet edeblirler.

Ukrayna Büyükelçiliğinin web sitesinden alınmıştır.2008/Nisan
Her zaman en güncel bilgiyi check ediniz.

 

 


UKRAYNA VİZESİ ALMAK HİÇ BU KADAR KOLAY OLMAMIŞTI.

 

0212 293 93 35